Pouze kartičky

ID hry:

Vypnout možnost podvádět s kartičkami

Zapamatovat ID hry pro příště a uložit jej jako cookie soubor


1603 unikátních slov/větných spojení

PANTOMIMA 553 | MALOVÁNÍ 516 | POPISOVÁNÍ 534
Napiště nám

info@darnes.cz


Pravidla

Pantomima

Slovo předvádíte. Nesmíte vydat žádný zvuk, používat či ukazovat na žádné předměty ani osoby ba dokonce ani jiné tvorstvo. K dispozici máte pouze své tělo.

Kreslení

Slovo se snažíte nakreslit. Zakázaná jsou písmena i číslice a to i římská či jiná. Nesmíte vydat ani hlásku či gestikulovat.

Mluvení

Slovo budete popisovat, tjn. používati umění slova. Zakázáno jest použít kořene slova či jeho odvozeniny.Nadstavba - DARNES aktivity

- dle následujících pravidel může každý hráč hrát sám za sebe a každý hráč se snaží uhádnout vykonávanou disciplínu, každý hráč hraje všechny kola, není potřeba hrát v párech

*ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

- každý hráč hodí kostkou, ten který hodí nejvyšší počet začíná | Kombinavaně ovládaná hra rozhodne náhodně sama
- pořádí hráčů postupuje dle směru hodinových ručiček - na jednom hracím poli může stát pouze jeden hráč
- hráči se vyhazují o jedno pole zpět po směru hry vyhozeného
- dle pole na kterém hráč stojí předvádí danou disciplýnu
- splní-li hráč svou disciplínu háže kostkou a posouvá se o počet hozený
- nesplní-li hráč svou disciplínu hraje záporné překládací kolo, pokud jej splní zůstává na stejném poli, nesplní-li hází kostkou a jde zpět o počet hozený | V kombinovaně ovládané hře zůstává stát hráč na místě neuhádne-li žádný protihrář
- hráč který uhádne předvádějícího získává počet děleno dvěmi zaokrouhleno dolů například: 5 / 2 = 2
- na poli označeném tečkou se hráč posouvá pouze o jedno pole, uhádne-li jej protihráč který nestojí na takto označeném poli, pak musí hráč, hodit hrací kostkou pro protihráče, který uhádl
*START* - hráč si smí vybrat disciplínu, kterou chce z políčka start zahrát | Kombinovaně ovládaná hra automaticky vybere náhodnou disciplínu
*ZÁCHYTNÝ BOD - hráč volí směr, kterým se vydá, tjn. hází kostkou, nebo jde rovně umožňuje-li to hrací pole, hráč si volí libovolnou disciplínu dle svého uvážení, na prvním záchytném bodě smí hráč jít bez hodu kostkou rovně, - na záchytném bodu smí stát více hráčů současně
*PŘIKÁZANÝ SMĚR „ŠIKANA“ / ZKRATKA - zastaví-li se hráč na políčku s ukazatelem směru, pak musí projít „šikanou“ tam a zpět, uhádne-li hráč cizí kolo protihráče, pak pro něj zkratky a šikany naplatí a postupuje přirozeně dál, každé políčko „šikany“ vrací každého hráče pouze jednou, - ukazatel ⭮ určuje přikázaný směr na cestu ven z šikany

Dodatková disciplína - Překládání

Vybrané slovní spojení se budete snažit říci správně v cizím jazyce za pomocí aplikace google translator nad operačním systému Android. Nejprve jej řeknete v rodném jazyce, nacháte si jej přeložit. 3x si jej poslechnete a následně se pokusíte jej správně zopakovat v překládaném jazyce a nechat si jej přeložit zpět do češtiny.DARNES Aktivity